Даниела Бобадилла: Шта је научила од тате Чарлија Шина из „Управљања бесом“.

Даниела Бобадилла говори о раду са Чарлијем Шином и одрастању о управљању бесом.